tag: c

Initiation likelihood

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 2.9/10 (143 głosów)
Prawdopodobieństwo wystąpienia przyczyny inicjującej zdarzenie oddziałujące wyrażone liczbą zdarzeń na rok. Niskie (f

Initiating cause

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.0/10 (141 głosów)
Przyczyna, która inicjuje zdarzenie oddziałujące. Zdarzenie oddziałujące może mieć wiele przyczyn inicjujących tak jak przyczyna inicjująca może powodować wiele zdarzeń.

Severity level

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.4/10 (133 głosów)
Poziom ostrości dla każdego zdarzenia oddziałującego. Poziom ostrości dzieli się na: niewielki (M) oddziaływanie ograniczone początkowo do niewielkiego obszaru oddziaływania z potencjałem do rozszerzania konsekwencji, jeśli nie zostanie podjęte działanie korygujące, Poważne (S) ...

Impact event

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.5/10 (125 głosów)
Zdarzenie oddziałujące mające wpływ (konsekwencję) na przyjmowany poziom ryzyka.

Safety layer matrix

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 2.8/10 (150 głosów)
Macierz kojarząca prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości (ostrości) jego wpływu i poziom bezpieczeństwa. Macierz opiera się na doświadczeniu eksploatacyjnym i kryteriach ryzyka konkretnej organizacji (np. przedsiębiorstwa), projekcie, filozofii ...

Corrective action

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.4/10 (117 głosów)
Działanie mające na celu wyeliminowanie przyczyny wykrytej niezgodności, awarii lub innej niepożądanej sytuacji.
<< Pierwsza  < 1 2 34 5 6 7 >  Ostatnia >>