tag: bezpieczne zatrzymanie

STO Safe Torque Off - Bezpieczne wyłączenie ...

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.4/10 (119 głosów)
Do silnika nie jest dostarczana energia, która mogłaby spowodować jego wirowanie (Zatrzymanie kategorii 0 wg EN 60204)

Stopping in an emergency - zatrzymanie w sytuacji ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.2/10 (128 głosów)
Działanie w sytuacji awaryjnej, które jest przeznaczone do zatrzymania procesu lub ruchu, który mógłby doprowadzić do zagrożenia. Zatrzymaniu w sytuacji awaryjnej musi być przypisane zatrzymanie kategorii 0 lub 1. Kategoria zatrzymania do zastosowania przy zatrzymaniu w ...

Stop function - funkcja zatrzymania

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.4/10 (123 głosów)
Zatrzymanie kategorii 0Zatrzymanie niekontrolowane przez bezzwłoczne odłączenie zasilania od napędów maszyny. Zatrzymanie kategorii 1Zatrzymanie kontrolowane przy zasilaniu napędów maszyny, a następnie odłączeniu zasilania, po zatrzymaniu.Zatrzymanie kategorii 2Zatrzymanie ...

Standstill monitoring - monitorowanie stanu ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.3/10 (119 głosów)
Funkcja napędu jest monitorowana – albo bez kodera (bezczujnikowo) albo z koderem – na określonej prędkości.To odpowiada monitorowaniu prędkości z N = 0 obr/min.

Safe Torque Off, safe standstill - bezpieczne ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.1/10 (151 głosów)
Przy bezpiecznym wyłączaniu momentu obrotowego, zasilanie napędu jest przerywane bezpiecznie. Jest niedopuszczalne, aby napęd wytwarzał moment obrotowy I w ten sposób powodował jakikolwiek ruch zagrażający. Nie jest konieczna monitorowanie funkcji unieruchomienia. Zasilanie napędu ...

Safe stopping process, stopping in an emergency - ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.6/10 (143 głosów)
W procesie zatrzymania bezpiecznego, napęd jest zatrzymywany odpowiednio do sytuacji zagrażającej. Przy wykonaniu tego, wyposażenie i urządzenia elektryczne, elektroniczne I elektromechaniczne konieczne do opóźniania I zatrzymania napędu muszą być włączone w analizę ...
 12