tag: awaria

Emergency - sytuacja awaryjna

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.7/10 (102 głosów)
Sytuacja niebezpieczna wymagająca pilnego zatrzymania lub pilnego znalezienia przeciwdziałania.Awaria może powstać:podczas normalnej pracy maszyny (np. przy czynnościach ręcznych lub jako wynik wpływów zewnętrznych)jako konsekwencja defektu lub uszkodzenia jakiejkolwiek części ...

Failure rate - Intensywność uszkodzeń

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.5/10 (96 głosów)
Jest to częstotliwość z jaką system (urządzenie) ulega awarii. Intensywność uszkodzeń może być na przykład wyrażona w ilości uszkodzeń na godzinę. Zwykle intensywność uszkodzeń jest oznaczana grecką literą λ(lambda). Przykład obliczenia: Estymowana częstość awarii ...

Failure - Awaria (zdarzenie)

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 3.8/10 (101 głosów)
Powoduje, że urządzenie przestaje realizować zamierzoną funkcję. Szczególnym przypadkiem awarii jest poważna awaria (Dangerous failure).

CCF Common Cause Failure - Awaria (uszkodzenie)

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 4.2/10 (93 głosów)
Uszkodzenie spowodowane wspólna przyczyną: Uszkodzenie ze wspólna przyczyną, (np. zwarcie).