tag: architektura przewidziana

Intended architecture - architektura przewidziana

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.7/10 (84 głosów)
Architektura przewidziana pokazuje reprezentację logiczną budowy systemu odnośnie do każdej kategorii. Architektury przewidziane są pokazane do opracowywanego SRP/CS, poczynając od punktu, w którym są generowane sygnały związane z bezpieczeństwem i kończąc na wyjściu elementu ...

EMERGENCY SWITCHING OFF - WYŁĄCZENIE AWARYJNE

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.3/10 (74 głosów)
Czynność przy awarii przewidziana do odłączenia źródła zasilania energią elektryczną od całej instalacji lub od tej jej części, która wprowadza ryzyko porażenia elektrycznego lub innego ryzyka wynikającego z energii elektrycznej.Zaleca się, aby niebezpieczeństwo było ...