Szukaj:

Zestawy z przekaźnikami bezpieczeństwa SIGUARD - znaczące ułatwienie dla chcących podnieść poziom bezpieczeństwa maszyny.

Wpis dodano: 2008-02-25

Wraz z wejściem Polski w obszar wspólnego rynku i wiążącym się z tym faktem dostosowaniem prawa polskiego do wymagań bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej konieczna jest zmiana podejścia do problemu bezpieczeństwa maszyn nowych i używanych. Dla maszyn nowych nie przewidziano żadnego okresu przejściowego, co oznacza, że wszystkie muszą spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i być oznaczone CE od samego dnia akcesji, czyli od 1 maja 2004 roku. Maszyny używane wprowadzone do użytkowania po dniu 1 stycznia 2003 roku muszą spełniać warunki narzucone minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Maszyny starsze poziom wymagań minimalnych musiały osiągnąć do dnia 1 stycznia 2006 roku. Jak z powyższego wynika obecnie na terenie Polski nie powinna pracować ani jedna maszyna, która w świetle wymagań WE nie jest bezpieczna. Niestety! Obserwacja stanu bezpieczeństwa maszyn obecnie eksploatowanych nie napawa optymizmem.
 
Zestawy z przekaźnikami bezpieczeństwa
 
Niniejszy stan rzeczy wynika z dwu podstawowych przyczyn:
  • niedostatecznej świadomości wielu projektantów i pracodawców,
  • ścisłego powiązania spełnienia wymagań bezpieczeństwa z poniesieniem kosztów inwestycyjnych.
Ponadto wydaje się, że istnieje na rynku pewna luka informacyjna pomiędzy dystrybuowana dość obecnie szeroko wiedzą teoretyczną (często o charakterze czysto prawnym) na temat europejskiego systemu bezpieczeństwa maszyn i wymagań systemu oceny zgodności, a informacją handlowo-techniczną o produktach związanych z bezpieczeństwem (wyłączniki krańcowe, bariery, przekaźniki itd.).
W wielu przypadkach środowisko osób, które są zawodowo związane z tymi problemami, a właściwie zostało związane ściślej wraz z akcesją Polski do WE jest zmuszone do przyspieszonej edukacji. Ponadto niejednokrotnie osoby odpowiedzialne bezpośrednio za sprawy bezpieczeństwa maszyn napotykają na opór ze strony osób podejmujących decyzje inwestycyjne.
Na pewno tak niekorzystny stan rzeczy jest wynikiem trwającego obecnie okresu przejściowego, który można chyba bez zbytniej przesady nazwać rewolucją w podejściu do sprawy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń pracujących w zakładach przemysłowych.
 
Schemat układu aplikacyjnego z przekaźnikiem 3TK2842

Rys.1. Schemat układu aplikacyjnego z przekaźnikiem 3TK2842. Zasilanie 24 VDC oznaczono M i L+.
 
Jak wspomniano wcześniej najważniejszym obecnie zagadnieniem jest edukacja środowiska osób mających zawodowy wpływ na bezpieczeństwo. Posiadamy dwie propozycje:
  • pakiet specjalnych zestawów z różnymi przekaźnikami bezpieczeństwa, który ułatwi potencjalnym użytkownikom dobór głównych elementów składowych układu bezpieczeństwa,
  • forum wymiany informacji zawodowych dla środowiska osób związanych z problemem bezpieczeństwa maszyn.
Poniżej przedstawiono przykładowy zestaw ułatwiający realizację aplikacji sterowania bezpiecznym zatrzymaniem maszyny oraz zaprezentowano tworzony właśnie pod egidą firmy SIEMENS Klub "PARAGRAF 34".
Opis wybranego zestawu.
Zestaw aplikacyjny TSP001MD Funkcja Układ bezpiecznego zatrzymania maszyny w kategorii 2 zgodnie z PN-EN 954-1 i stopu awaryjnego napędu w kategorii 0 zgodnie z PN-EN 60204-1.
 
W skład zestawu wchodzą następujące elementy:
Lp.
Nazwa elementu
Numer katalogowy
Ilość
1
Przekaźnik bezpieczeństwa 3TK2840-1BB42 1 szt.
2 Stycznik 3 kW, 24 VDC 3RT1015-1JB42 1 szt.
3 Przycisk żółty 1 NO 3SB3202-0AA31 1 szt.
4 Przycisk STOP AWARYJNY 3SB3110-1KA20 1 szt.
5 Dokumentacja I deklaracje zgodności -
1 szt.
6 Skrzynka -
1 szt.
7 Tabliczka opisowa resetu -
1 szt.
8 Tabliczka opisowa stopu -
1 szt.
 
Zestaw nie zawiera:
  • okablowania,
  • silnika elektrycznego,
  • zasilacza 24 VDC.
Opis układu:
Niniejszy układ stopu awaryjnego jest przeznaczony do realizacji bezpiecznego zatrzymania maszyny.
Tabliczki opisowe przycisków resetu ręcznego i stopu awaryjnego.

Rys.2 Tabliczki opisowe przycisków resetu ręcznego i stopu awaryjnego.
 
Układ spełnia wymagania wyłączenia awaryjnego w kategorii 2 wg normy PN-EN 954-1 i kategorii zatrzymania awaryjnego w kategorii 0 wg normy PN-EN 60204-1. Zaleca się okablowanie układu sterowania bezpiecznym zatrzymaniem zgodnie z rysunkiem nr 1 i przewodami 1,5 mm2 nie dłuższymi niż 2000 m w każdym z obwodów sterowania. Załączone tabliczki z opisem funkcji (rys.2.) powinny być przyklejone w sposób trwały w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiednich przycisków. Nie ma potrzeby zabezpieczania przekaźnika bezpieczeństwa bezpiecznikami. Aby układ napędowy spełniał wymagania zgodności z Dyrektywami Nowego Podejścia konieczne jest użycie silnika, przekształtnika, kabli obwodu siłowego oraz elementów uzupełniających spełniających warunki oznaczenia CE oraz połączenia ich zgodnie z zaleceniem producenta. W zestawie występuje stycznik o sterowaniu 24 VDC i zdolności łączeniowej pozwalającej na sterowanie układem napędowym o mocy nominalnej do 3 kW, przy napięciu zasilania 3x400 VAC. Stycznik musi posiada wbudowaną diodę rozładowczą, chroniącą półprzewodnikowe wyjście przekaźnika bezpieczeństwa oraz pomocniczy styk typu NC który należy przyłączyć do wejścia Y33 (rys.1.). W wypadku zastosowania większego napędu, należy niniejszy stycznik zamienić (z uwzględnieniem obciążalności wyjścia przekaźnika lub wykorzystać jako pomocniczy dla stycznika głównego. W takim przypadku należy styki pomocnicze obu styczników połączyć szeregowo w wejściem Y33 przekaźnika SIGUARD.
Działanie przekaźnika bezpieczeństwa oraz funkcje jego wejść i wyjść opisane są w załączonej instrukcji.
 
Klub "PARAGRAF 34"
Stworzenie nawet najdoskonalszego zestawu elementów układu bezpieczeństwa nie rozwiązuje niestety problemu bezpieczeństwa maszyny w całości, ponieważ zainstalowanie w strukturze sterowania maszyną przekaźnika bezpieczeństwa nie automatycznie nie zmienia maszyny w urządzenie bezpieczne!
Logo Klubu Paragraf 34
 
Rys. 3 LOGO Klubu "PARAGRAF 34
 
Wynika to z faktu, że problem bezpieczeństwa jest bardzo złożony. Maszyna bezpieczna powstaje w czasie projektu, ponieważ po pierwsze należy tak ją skonstruować, aby była ona jak najbezpieczniejsza w naturalny sposób. Jeżeli nie da się wymaganego (akceptowalnego) poziomu bezpieczeństwa osiągnąć wewnętrznymi cechami urządzenia, należy maszynę zabezpieczyć środkami podstawowymi, jak osłony stałe i ruchome, wyciągi, izolacje cieplne, ekrany itd.). W dalszej kolejności należy przewidzieć ochronę dodatkową w postaci układu sterowania bezpieczeństwem (w tym bezpiecznego układu zatrzymania właśnie!). Kolejny krok stanowi zastosowanie środków ochrony indywidualnej, jak np. maska przeciwpyłowa, czy zatyczki do uszu. Ważne są również oznakowanie, dokumentacja, instrukcje stanowiskowe i wreszcie szkolenia. Widzimy zatem, że problem jest skomplikowany i interdyscyplinarny, a jego rozwiązanie wymaga współpracy oraz wzajemnego zrozumienia niekiedy znacznej grupy specjalistów z różnych dziedzin. Należą do nich nie tylko projektanci, ale i pracownicy służb utrzymania ruchu, BHP, zintegrowanych systemów zarządzania, pracodawcy, pracownicy, a nawet służby kontrolne.
Proponujemy zatem, aby wszystkie osoby, dla których pracy problem bezpieczeństwa maszyn jest znaczący włączyli się do interdyscyplinarnego forum wymiany informacji profesjonalnych - Klubu "PARAGRAF 34".
Powstał już projekt statutu, istnieje strona internetowa i przygotowywane jest seminarium poświęcone problemom bezpieczeństwa połączone z założycielskim zebraniem Klubu. Zapraszamy wszystkie osoby, które dostrzegają wagę zagadnienia i chcą wziąć sprawy "w swoje ręce".
 
Czekamy na tych, którzy nie chcą czekać biernie na wypadek!!!

kategoria: Artykuły

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.7/10 (202 głosów)

Komentarze (0)
Zostaw komentarz: