Szukaj:

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego - materiały do pobrania

Wpis dodano: 2015-12-07

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za uczestnictwo w Konferencji Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych. Mamy nadzieję, że była ona dla Państwa interesująca pod względem merytorycznym oraz równie udana w kontekście kontaktów branżowych.

 

Zapraszamy do pobrania materiałów z Konferencji.

 

Wojciech Szczepka

Sekretarz Stowarzyszenia

Wystąpienia:

26 listopada, dzień I

UŻYTKOWANIE MASZYN

Powitanie – Marek Trajdos, Prezes Stowarzyszenia Paragraf 34

"Obowiązki użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa w świetle aktualnych

przepisów" Józef Gierasimuik, Centralny Instytut Ochrony Pracy

"Praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej za produkt" Maciej Jamny, LUC CE

Consulting

"Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania"

dr inż. Andrzej Kozak, Urząd Dozoru Technicznego Warszawa

"Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy - program dofinansowywania

przedsiębiorstw" Małgorzata Męcik, ZUS Sosnowiec / Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji

OSŁONY I ROBOTY

"Ryzyko poważnych urazów podczas eksploatacji maszyn w aspekcie skuteczności

zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych" dr inż. Radosław Gonet, Okręgowy

Inspektorat Pracy Rzeszów

"Wymagania bezpieczeństwa dla funkcji ryglowania osłon blokujących"

Krzysztof Ujczak, Elokon Polska

"Konfiguracja i połączenie układów bezpieczeństwa w gniazdach zrobotyzowanych

na przykładzie robotów KUKA" Marcin Lis, KUKA

"Algorytm wyznaczania Poziomu Zapewniania Bezpieczeństwa na przykładzie funkcji

zatrzymania awaryjnego inspekcyjnego robota górniczego" dr inż. Leszek Kasprzyczak, Instytut

Technik Innowacyjnych EMAG

"Analiza możliwości zastosowań systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym do

zapobiegania wypadkom przy obsłudze maszyn" dr hab. inż. Marek Dźwiarek, Centralny Instytut

Ochrony Pracy

 

27 listopada, dzień II

NORMY I PROJEKTOWANIE

"Normalizacja i jej związek z bezpieczeństwem" Zygmunt Niechoda, Polski Komitet

Normalizacyjny

"Analiza RAMS – Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej" Ryszard Sauk, Urząd

Dozoru Technicznego Warszawa

10:00-10:30 "Wymagania normy PN-EN 61439 dotyczące budowy sterownic i rozdzielnic NN" Mariusz Pajkowski, Lapp Kabel

 

DOŚWIADCZENIE

"Niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami nie zawsze widoczne „gołym

okiem” - na podstawie podestu ruchomego zamontowanego na platformie samochodu" Andrzej Midera,Okręgowy Inspektorat Pracy

"Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń cieplnych" Krzysztof Ujczak, Elokon

Polska

"Programowanie bezpiecznych aplikacji palnikowych i pras" Andrzej Cyganik, Siemens

"Projektowanie i walidacja funkcji bezpieczeństwa realizowanych programowo przez

iskrobezpieczny sterownik programowalny ELSAFE- 14" Krzysztof Szczepański, Elektrometal S.A.

 

DYREKTYWA LVD, RFID I NAPĘDY

"Stosowanie elementów automatyki w celu zwiększenia bezpieczeństwa miejsca pracy" Ryszard Skibiński, Stoltronic

"Formułowanie wymagań dotyczących wyposażenia bezpieczeństwa

wykorzystującego technikę RFID" Tomasz Strawiński, Centralny Instytut Ochrony Pracy

"Nowa dyrektywa niskonapięciowa (LVD) - wybrane zagadnienia" Marek Trajdos, LUC

CE Consulting

Załączniki:
Typ Plik Rozmiar
  "Niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami nie zawsze widoczne „gołym okiem” - na podstawie podestu ruchomego zamontowanego na platformie samochodu" A. Midera, Okręgowy Inspektorat Pracy...  2.18 MB 
  "Projektowanie i walidacja funkcji bezpieczeństwa realizowanych programowo przez iskrobezpieczny sterownik programowalny ELSAFE- 14" Krzysztof Szczepański, Elektrometal S.A....  1.83 MB 
  "Stosowanie elementów automatyki w celu zwiększenia bezpieczeństwa miejsca pracy" Robert Skibiński, Stoltronic...  2.02 MB 
  "Wymagania bezpieczeństwa dla funkcji ryglowania osłon blokujących" Krzysztof Ujczak, Elokon Polska...  1.72 MB 
  "Wymagania normy PN-EN 61439 dotyczące budowy sterownic i rozdzielnic NN" Mariusz Pajkowski, Lapp Kabel...  1.89 MB 
  Algorytm wyznaczania Poziomu Zapewniania Bezpieczeństwa na przykładzie funkcji zatrzymania awaryjnego inspekcyjnego robota górniczego" dr inż. Leszek Kasprzyczak, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG...  2.34 MB 
  Analiza możliwości zastosowań systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym do zapobiegania wypadkom przy obsłudze maszyn" dr hab. inż. Marek Dźwiarek, Centralny Instytut Ochrony Pracy...  915.88 KB 
  Analiza RAMS – Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej" Ryszard Sauk, Urząd Dozoru Technicznego Warszawa...  2.22 MB 
  Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy - program dofinansowywania przedsiębiorstw" Małgorzata Męcik, ZUS Sosnowiec / Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji...  2.02 MB 
  Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń cieplnych" Krzysztof Ujczak, Elokon Polska...  1.24 MB 
  Broszura informacyjna o konferencji i Prelegentach...  14.68 MB 
  Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania" dr inż. Andrzej Kozak, Urząd Dozoru Technicznego Warszawa...  2.70 MB 
  Formułowanie wymagań dotyczących wyposażenia bezpieczeństwa wykorzystującego technikę RFID" Tomasz Strawiński, Centralny Instytut Ochrony Pracy...  437.34 KB 
  Konfiguracja i połączenie układów bezpieczeństwa w gniazdach zrobotyzowanych na przykładzie robotów KUKA" Marcin Lis, KUKA...  3.35 MB 
  Nowa dyrektywa niskonapięciowa (LVD) - wybrane zagadnienia" Marek Trajdos, LUC CE Consulting...  11.07 MB 
  Obowiązki użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa w świetle aktualnych przepisów" Józef Gierasimuik, Centralny Instytut Ochrony Pracy...  1.38 MB 
  Praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej za produkt" Maciej Jamny, LUC CE Consulting...  14.58 MB 
  Programowanie bezpiecznych aplikacji palnikowych i pras" Andrzej Cyganik, Siemens...  1.75 MB 
  Zygmunt_Niechoda_Polski_Komitet_Normalizacyjny_Normalizacja i jej związek z bezpieczeństwem...  475.12 KB 

kategoria: Download

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.3/10 (149 głosów)

Komentarze (0)
Zostaw komentarz: