Szukaj:

DYREKTYWA 89/655/EWG

Wpis dodano: 2009-01-08

Dyrektywa Nowego Podejścia

Dyrektywa BHP użytkowania maszyn (narzędziowa) DYREKTYWA 89/655/EWG RADY z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. l dyrektywy 89/391/EWG)

Polska harmonizacja

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

Terminy obowiązywania w Polsce: od 1 stycznia 2003 roku

Polska harmonizacja

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745)

Terminy obowiązywania w Polsce: od 30 października 2003 roku

kategoria: Download

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.4/10 (254 głosów)

Komentarze (0)
Zostaw komentarz: