Szukaj:

DYREKTYWA 2004/108/WE

Wpis dodano: 2009-01-08

Dyrektywa Nowego Podejścia

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Polska harmonizacja

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556)

Terminy obowiązywania w Polsce: od 20 lipca 2007 roku


kategoria: Download

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.3/10 (234 głosów)

Komentarze (0)
Zostaw komentarz: