Szukaj:

DYREKTYWA 2006/95/WE

Wpis dodano: 2009-01-08

Dyrektywa Nowego Podejścia

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (tekst ujednolicony) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Polska harmonizacja

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Terminy obowiązywania w Polsce: od 11 września 2007 roku

Załączniki:

kategoria: Download

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.1/10 (247 głosów)

Komentarze (0)
Zostaw komentarz: