Szukaj:

DYREKTYWA 98/37/WE

Wpis dodano: 2009-01-08

Dyrektywa Nowego Podejścia

Dyrektywa Maszynowa (MD) DYREKTYWA 98/37/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn (Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1) zmienione przez: Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r.

Polska harmonizacja

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170)

Termin obowiązywania w Polsce: do 28 grudnia 2009 roku

Załączniki:

kategoria: Download

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.1/10 (205 głosów)

Komentarze (0)
Zostaw komentarz: