Szukaj:

Państwowa Inspekcja Pracy

Wpis dodano: 2008-03-24

Jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie.

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in.:

  • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagradzania za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,
  • kontrola przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii,
  • kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,
  • uczestnictwo w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych,
  • kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy, np. badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom,
  • udzielanie porad i informacji technicznych służących eliminowaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników,

oraz realizacji innych zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji pracy (Dz.U. Nr 89., poz. 589).

Przydatne linki:


kategoria: Polecane strony

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.6/10 (154 głosów)

Komentarze (0)
Zostaw komentarz: