Szukaj:

Czy w deklaracji zgodności należy wymieniać Dyrektywy, czy rozporządzenia właściwych ministrów?

Wpis dodano: 2008-03-24

Dyrektywy Rady i/lub Parlamentu WE nie są dokumentami przeznaczonymi dla obywateli Wspólnoty, lecz dla państw członkowskich i dopiero transponowane do systemów prawnych poszczególnych krajów stają się obowiązującym prawem. Ten dwuetapowy sposób postępowania wynika z faktu, że systemy prawne w państwach europejskich są ze względów historycznych bardzo zróżnicowane i praktycznie nie ma możliwości wydawania aktów prawnych jednolitych dla wszystkich.

W Polsce ustawa o systemie oceny zgodności wprowadziła zasadę, że poszczególne Dyrektywy są harmonizowane z prawem polskim rozporządzeniami właściwych ministrów, czyli krajowi producenci maszyn muszą się do nich stosować. Zatem, w deklaracjach zgodności wystawianych przez polskich producentów dla polskich odbiorców należy wymieniać rozporządzenia. Zaleca się dodatkowo podawać w nawiasie numer odpowiadającej Dyrektywy Nowego Podejścia.

Dyrektywy pełnią jednak również rolę interfejsu – układu odniesienia prawnego w relacjach producent – klient dla podmiotów pochodzących w różnych państw. Dlatego jeżeli, np polski producent wystawia deklarację zgodności dla klienta w innym kraju WE, jest zobowiązany do wystawienia jej w języku klienta i powołując się na właściwe Dyrektywy, jako przepisy odniesienia, znane w obu krajach.


kategoria: FAQ

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.0/10 (247 głosów)

Komentarze (2)
2013-11-27 |  Jędrzej[-]
Co za bzdury.... już wiekszej bzdury dawno nie słyszałem
2014-08-27 |  Andrzej[-]
Już dawno stwierdzono, że deklaracja zgodności "na rozporządzenie" nie
jest podejściem słusznym ze względu na to, ze w różnych krajach
rozporządzenia przyjmują różną formę i powoływanie się na rozporządzenie
wprowadza utrudnienie w swobodnym przepływie produktów na terenie
Wspólnoty.
Zostaw komentarz: