Szukaj:

Czym różni się Dyrektywa Nowego Podejścia od polskiego rozporządzenia ministra właściwego resortu?

Wpis dodano: 2008-03-24

Dyrektywy Nowego Podejścia są wydawane przez Radę WE lub Parlament Europejski lub wspólnie przez obie te instytucje.
Ze względu na zróżnicowane systemy prawne państw członkowskich w Nowym Podejściu ze względów praktycznych zrezygnowano z prób wydawania aktów prawnych tego typu zawierających liczne wyłączenia i modyfikacje uwzględniające systemy prawne poszczególnych państw. Dyrektywa jest wydawana jako akt przekazujący zakres wymagań, które w ciągu 24. miesięcy muszą być transponowane do prawodawstwa poszczególnych państw w sposób zapewniający im zgodność z ich systemami prawnymi. Państwa członkowskie systemu oceny zgodności (29 krajów) ten drugi etap wdrażania postanowień dyrektyw realizują we własnym zakresie.
 
W Polsce za wdrażanie Dyrektyw jest odpowiedzialny minister kierujący działem administracji państwowej - gospodarka, a treść danego rozporządzenia wdrażającego postanowienia określonej Dyrektywy opracowuje wyznaczony przez niego, właściwy resort (np. Dyretywę EMC wdrożyło Ministerstwo Infrastruktury - obecnie Transportu i Budownictwa). Tak więc, proces tworzenia wymagań jest dwuetapowy, najpierw powstaje w ramach struktur europejskich Dyrektywa definiująca niejako układ odniesienia, a następnie jej transpozycje zharmonizowane z systemami prawnymi wszystkich państw członkowskich. Producenci w tych państwach są zobowiązani przez prawo do spełnienia zasadniczych wymagań określonych rozporządzeniami ministrów.

kategoria: FAQ

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.3/10 (255 głosów)

Komentarze (0)
Zostaw komentarz: