Szukaj:

Category (according to EN 954‑1) - Kategoria (według EN 954‑1)

Wpis dodano: 2008-05-18

Kategorie EN 954-1 (EN ISO 13849-1:2006) (B, 1, 2, 3 i 4) wskazują, jak zadziała część układu sterowania związana z bezpieczeństwem, gdy wystąp defekt.


Kategoria B:
Sterowanie musi być tak zaprojektowane, aby mogło wytrzymać zjawiska przewidywane.
Zachowanie się systemu: Defekt może spowodować utratę funkcji bezpieczeństwa.


Kategoria 1:
Powinny być spełnione wymagania kategorii B; należy stosować elementy wypróbowane i wypróbowane zasady bezpieczeństwa.
Zachowanie się systemu: Takie samo jak zachowanie się systemu kategorii B, jednakże przy wyższym prawdopodobieństwie zachowania bezpieczeństwa.


Kategoria 2:
Powinny być spełnione wymagania kategorii B, zastosowane wypróbowane zasady bezpieczeństwa I ponadto funkcje bezpieczeństwa powinny być sprawdzane w odpowiednich odstępach czasu.
Zachowanie się systemu: Wystąpienie defektu może spowodować utratę funkcji bezpieczeństwa miedzy sprawdzeniami.


Kategoria 3:
Powinny być spełnione wymagania kategorii B, zastosowane wypróbowane zasady bezpieczeństwa I pojedynczy defekt nie może prowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa, pojedynczy defekt musi być wykryty.
Zachowanie się systemu: przy wystąpieniu pojedynczego defektu funkcja bezpieczeństwa pozostaje utrzymana


Kategoria 4:
Powinny być spełnione wymagania kategorii B, zastosowane wypróbowane zasady bezpieczeństwa oraz pojedynczy defekt będzie wykryty natychmiast lub przed następnym przywołaniem funkcji bezpieczeństwa.0
Zachowanie się systemu: przy wystąpieniu pojedynczego defektu: funkcja bezpieczeństwa pozostaje zawsze utrzymana, defekt jest wykrywany we właściwym czasie.


Włączenie czujników szeregowe w przypadku kategorii 3
STOP AWARYJNY: Zawsze może być włączony szeregowo: Można wykluczyć sytuację, że urządzenie uruchamiające uszkodzi się w tym samym czasie, co zostanie wciśnięte.
Monitorowanie drzwi ochronnych: Łącznik drogowy może być włączony szeregowe, jeśli kilkoro drzwi ochronnych nie jest otwieranych jednocześnie i regularnie (w przeciwnym razie defekt może nie być wykryty)


Włączenie czujników szeregowe w przypadku kategorii 4
STOP AWARYJNY: Zawsze może być włączony szeregowo: Można wykluczyć sytuację, że urządzenie uruchamiające uszkodzi się w tym samym czasie, co zostanie wciśnięte..
Monitorowanie drzwi ochronnych: Łącznik drogowy nigdy nie może być włączony szeregowo, ponieważ każdy defekt niebezpieczny musi być wykryty (niezależnie od personelu obsługi).


Kategoria 2 z jednym lub dwoma stycznikami
Zasadniczo wystarcza jeden stycznik, jeśli gdy nastąpi uszkodzenie, jest generowany sygnał informujący użytkownika o defekcie. Gdy to nie jest możliwe, należy użyć dwa styczniki, ponieważ wtedy sytuacja defektu (uszkodzenie stycznika) nie spowoduje utraty funkcji bezpieczeństwa i dlatego nie musi być sygnalizowana.

 

 

Kategorie nie tworzą układu hierarchicznego:

Analiza ryzyka określa niebezpieczeństwo i wynikające z niego sytuacje zagrażające. Te sytuacje
zagrażające stwarzają ryzyko dla ludzi, maszyn i środowiska. Ryzyko może być zmniejszone
(zminimalizowane) do ryzyka szczątkowego) za pomocą odpowiednich środków. Ryzyko szczątkowe, które może być tolerowane, może wymagać wprowadzenia środków zewnętrznych (np. przegród ochronnych)  i związanych z bezpieczeństwem części sterowania o odpowiedniej kategorii.

Przykład:

Na przykład robot jest niebezpieczny (robot jest usytuowany w pomieszczeniu maszynowym). Osoba mogłaby być narażona stale, jeśli by weszła w ten obszar (śmierć jest także możliwa). Są możliwe dwa rozwiązania:

  • Środek ochronny A: Dookoła pomieszczenia robota jest zbudowana przegroda ochronna bez drzwi ochronnych     (i jakiegokolwiek innego dostępu) i uniemożliwia dostęp do zagrożenia.  To oznacza, że jest bardzo małe ryzyko szczątkowe. Odpowiada to kategorii 1.  Wadą tego rozwiązania jest ekstremalnie skomplikowany dostęp do pomieszczenia robota (np. w  celu obsługi).
  • Środek ochronny B: Dookoła pomieszczenia robota jest zbudowana przegroda ochronna z
    drzwiami ochronnymi (jedyny możliwy dostęp). Robot jest przestawiany w stan bezpieczny, gdy  te drzwi są otwarte. To oznacza, że ryzyko szczątkowe odpowiada kategorii 3, o ile operator ma nie ulec obrażeniom, jeżeli będzie chciał często wchodzić do pomieszczenia robota.
Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa za pomocą środków dodatkowych, np. przewymiarowania
styczników, nie da w wyniku wyższej kategorii.
kategoria: Słownik

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.6/10 (144 głosów)

Komentarze (0)
Zostaw komentarz: