Szukaj:

II Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych - PODSUMOWANIE

Wpis dodano: 2008-03-24

W dniach 13-14 września br. odbyło się w Wiśle II Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych organizowane przez Klub Paragraf 34.
Seminarium
Pierwszego dnia uczestnicy mogli wysłuchać referatów przygotowanych przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego (Pojęcia podstawowe i ich interpretacja oraz Podnoszenie osób przy użyciu żurawi przeładunkowych - badanie typu WE); Głównego Inspektoratu Pracy (Wymagania minimalne); Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (Narzędzia metodyczne wspierające ocenę ryzyka w procesie projektowania maszyn); firmy HELUKABEL Polska (Zasady EMC na przykładzie połączeń kablowych), jak również mogli zapoznać się z przykładami analizy przypadku i jej znaczeniem opracowanymi przez Wojciecha Szczepkę z firmy Siemens.
Drugi dzień rozpoczęły wykłady Bezpieczeństwo funkcjonalne w Maszynach i Systemach. EN ISO 13849-1; EN 62061 Patrick Gehlena z Siemens AG oraz Zastosowanie norm i kierunki doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego i BHP prof. Macieja Urbaniaka z Uniwersytetu Łódzkiego, a zakończyły sprawy klubowe.
Przyjęto kilka nowych uchwał; wśród nich:
  • Członkowie Klubu Paragraf 34 uchwalili, że prof. Tadeusz Missala i Wojciech Szczepka zostali za swoje zasługi dla Klubu uznani członkami honorowymi.
  • Rozszerzono Zarząd. Na nowego członka Zarządu powołany został Tomasz Dudek, którego obecność ma się przyczynić do zwiększenia nacisku na tematykę bezpieczeństwa instalacji przemysłowych.
  • Wprowadzono zmiany w statucie. W punkcie "Misje i cele" dodano - "aktywna współpraca z urzędami, inspekcjami i instytucjami, które posiadają w zakresie swojej działalności problematykę bezpieczeństwa technicznego, a w szczególności z: Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Komitet Normalizacyjny, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Bezpieczeństwa Technicznego."
Przewodniczący Zarządu, Krzysztof Swornowski zdał relację z dotychczasowych osiągnięć Klubu, do których należy zdobycie w ciągu kilku miesięcy ponad 300 członków, zorganizowanie serii spotkań w terenie oraz nawiązanie bliższej współpracy m.in. z Centrum Bezpieczeństwa Technicznego.
Z kolei Przewodniczący Kapituły, Marek Trajdos przedstawił perspektywy i plany rozwojowe Klubu. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem jest zdobycie, jak największej ilości członków, dzięki którym jak największa ilość osób będzie bezpieczna w miejscu pracy.
Ustalono również, że kolejne walne zgromadzenie członków Klubu odbędzie się na początku przyszłego roku.

kategoria: Wydarzenia
tagi: sympozja;

Oceń ten wpis:

Głosy: 2.9/10 (158 głosów)

Komentarze (0)
Zostaw komentarz: