Słownik

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Severity level

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.6/10 (108 głosów)
Poziom ostrości dla każdego zdarzenia oddziałującego. Poziom ostrości dzieli się na: niewielki (M) oddziaływanie ograniczone początkowo do niewielkiego obszaru oddziaływania z potencjałem do rozszerzania konsekwencji, jeśli nie zostanie podjęte działanie korygujące, Poważne (S) ...

Impact event

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.7/10 (98 głosów)
Zdarzenie oddziałujące mające wpływ (konsekwencję) na przyjmowany poziom ryzyka.

Safety layer matrix

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 2.9/10 (122 głosów)
Macierz kojarząca prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości (ostrości) jego wpływu i poziom bezpieczeństwa. Macierz opiera się na doświadczeniu eksploatacyjnym i kryteriach ryzyka konkretnej organizacji (np. przedsiębiorstwa), projekcie, filozofii ...

Corrective action

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.7/10 (92 głosów)
Działanie mające na celu wyeliminowanie przyczyny wykrytej niezgodności, awarii lub innej niepożądanej sytuacji.

Control objective

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.9/10 (93 głosów)
Definicja opisująca co powinno zostać osiągnięte w rezultacie zastosowania procedur kontroli.

Control

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.6/10 (104 głosów)
Zespół operacji pozwalających na zarządzanie ryzykiem za pomocą: ograniczeń wytycznych procedur praktyk struktury organizacyjnej, ryzyko może mieć różny charakter np. administracyjny, techniczny, prawny, naturalny, biznesowy.
 12 3 4 5 >  Ostatnia >>