Słownik

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Confidentiality

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.4/10 (105 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa polegająca na ochronie obszaru, w którym informacja lub aktywa nie powinny być dostępne dla nieuprawnionych osób, procesów w danym miejscu i czasie.

Continuity

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.7/10 (91 głosów)
Procesy i/lub procedury, które pozwalają zapewnić nieprzerwaną realizację danej funkcji bezpieczeństwa.

Availability

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.0/10 (88 głosów)
Cecha, właściwość jednostki lub informacji określająca, że uprawnione osoby mogą skorzystać z informacji lub jednostki we właściwym miejscu i czasie na żądanie.

Authenticity

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.5/10 (90 głosów)
Cecha jednostki lub aktywów, która potwierdza autentyczność.

Attack

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.7/10 (93 głosów)
Próba zniszczenia, odkrycia, zmiany, blokady, zawłaszczenia lub nieuprawniony dostęp lub użycie aktywów.

Accountability

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.9/10 (94 głosów)
Odpowiedzialność podmiotu (jednostki) za czyny i decyzje. W technice bezpieczeństwa mówi się o odpowiedzialności osoby (osób) polegającej na obowiązku naprawienia szkody.
 1 23 4 5 6 >  Ostatnia >>