Słownik

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellow color

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.1/10 (136 głosów)
Kolor żółty jest używany do malowania i oznaczania elementów bezpieczeństwa takich jak na przykład: wyłączniki krańcowe, osłony operatora, bariery świetlne, itp. Czysta barwa żółta ma w modelu przestrzennym barw RGB wartość RGB=255, 255, 0, w systemie oznaczania kolorów RAL – ...

Expected value

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.0/10 (136 głosów)
Wartość oczekiwana – średnia w rachunku prawdopodobieństwa wartość opisująca spodziewany (średnio) wynik doświadczenia losowego.

Random variable

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.1/10 (145 głosów)
Funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby. Przykładem zmiennej losowej jest funkcja opisująca wynik rzutu kostką do gry.

Probability

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.1/10 (137 głosów)
Pojęcie matematyczne służące do określenia (zmierzenia) szansy zajścia zdarzenia. Według definicji Kołmogorowa prawdopodobieństwo to miara probablistyczna, tj. funkcja P przypisująca każdemu zdarzeniu losowemu A pewną nieujemną liczbę rzeczywistą z przedziału .

Initiation likelihood

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.0/10 (141 głosów)
Prawdopodobieństwo wystąpienia przyczyny inicjującej zdarzenie oddziałujące wyrażone liczbą zdarzeń na rok. Niskie (f

Initiating cause

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.0/10 (139 głosów)
Przyczyna, która inicjuje zdarzenie oddziałujące. Zdarzenie oddziałujące może mieć wiele przyczyn inicjujących tak jak przyczyna inicjująca może powodować wiele zdarzeń.
1 2 3 4 >  Ostatnia >>