Polecane strony

Centralny Instytut Ochrony Pracy - ...

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.2/10 (152 głosów)
Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w ...

Polski Komitet Normalizacyjny

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.3/10 (134 głosów)
Stosowanie polskich norm nie jest wymagane prawem, ale pomaga w stosowaniu prawa w procesie ustalania zgodnosci maszyny z wymaganiami bezpieczenstwa! www.pkn.pl/index.php?m=katalog Katalog PN www.pkn.pl/index.php?pid=program_prac program prac normalizacyjnych ...

Państwowa Inspekcja Pracy

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.6/10 (152 głosów)
Jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Do ...