FAQ

Czy zastosowanie w maszynie przekaźnika ...

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.1/10 (293 głosów)
Samo zastosowanie przekaźnika bezpieczeństwa nie stanowi wystarczającego rozwiązania problemu bezpieczeństwa. Zagadnienie jest niestety dużo bardziej złożone. Wynika to z faktu, iż samo zastosowanie aparatu jest tylko elementem projektowania, natomiast rozwiązywanie problemu ...

Czy w deklaracji zgodności należy ...

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.0/10 (247 głosów)
Dyrektywy Rady i/lub Parlamentu WE nie są dokumentami przeznaczonymi dla obywateli Wspólnoty, lecz dla państw członkowskich i dopiero transponowane do systemów prawnych poszczególnych krajów stają się obowiązującym prawem. Ten dwuetapowy sposób ...

Czy maszyna, która spełnia wymagania ...

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.1/10 (300 głosów)
Dyrektywy Nowego Podejścia o których tu mowa dotyczą urządzeń (produktów) nowych , to znaczy wprowadzanych na rynek. Wynika z tego, że dla maszyn używanych obowiązuje jedna Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania pracy. Jeżeli maszyna jest ...

Czym różni się Dyrektywa Nowego ...

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.3/10 (255 głosów)
Dyrektywy Nowego Podejścia są wydawane przez Radę WE lub Parlament Europejski lub wspólnie przez obie te instytucje. Ze względu na zróżnicowane systemy prawne państw członkowskich w Nowym Podejściu ze względów praktycznych zrezygnowano z prób wydawania ...

W roku 2006 powstała nowa Dyrektywa ...

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.2/10 (269 głosów)
Oto kalendarium dotyczące nowej edycji Dyrektywy Maszynowej (2006/42/WE): Data Etap wdrażania 09 czerwca 2006 r. Opublikowanie dyrektywy 29 czerwca 2006 r. Wejście w życie (uprawomocnienie się po 21 dniach) 29 czerwca 2008 r. Ostateczny termin przeniesienia do prawa krajowego. Czyli wydania ...

Kto wystawia Deklarację Zgodności?

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.6/10 (278 głosów)
Deklaracja Zgodności jest w każdym wypadku dokumentem wystawianym, przez producenta lub w wypadku, gdy producent ma siedzibę poza obszarem wspólnego rynku (27 państw Wspólnoty Europejskiej, Liechtenstein, Szwajcaria, Norwegia i Islandia) przez jego uprawnionego przedstawiciela znajdującego ...