Witamy na stronie Klubu Paragraf 34


W odpowiedzi na potrzebę wypełnienia pewnej luki informacyjnej pomiędzy wiadomościami o charakterze prawnym, a suchymi danymi katalogowymi dotyczącymi produktów służących do zrealizowania układu sterowania bezpiecznym zatrzymaniem maszyny z inicjatywy firmy SIEMENS powstało forum służące wymianie informacji w środowisku osób zawodowo związanych z bezpieczeństwem maszyn pracujących w przemyśle. Nazwa klubu nawiązuje do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Rozporządzenie to wprowadziło do prawa polskiego wymagania Dyrektywy WE i zdefiniowało minimalne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn używanych.

Zatem głównym celem działania jest podnoszenie poziomu wiedzy o wymaganiach bezpieczeństwa dotyczących maszyn i urządzeń będących w eksploatacji oraz do niej wprowadzanych w środowisku pracodawców, zakładowych służb BHP, osób zajmujących się systemami zarządzania bezpieczeństwem (w tym systemami zintegrowanymi), inwestycjami oraz oczywiście pracowników działów utrzymania ruchu. Wszystkie wymienione wyżej osoby są niejako najbliżej zawodowo związane z problemami bezpieczeństwa maszyn w zakładach przemysłowych, a mogą osiągać na tym polu znaczące efekty jedynie ściśle ze sobą współpracując.

Wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności managerów, pracowników służb utrzymania ruchu, projektantów maszyn, pracowników działów jakości, inwestycji i BHP zapraszamy do aktywnego udziału!